دارنده گواهينامه ISO 9001 در كيفيت آموزش

 از انگلستان

 

         Holding certificate of ISO 9001 in education quality from England

 

 

نفرات برتر روزنامه ديواري با موضوع محرم در بخش برترين ها

قابل مشاهده مي باشد

 

كيف در مدرسه(مشاركت فعال دانش اموزان در يادگيري و حصول مهارت انجام كار,استقلال كامل درسي,مسئوليت پذيري,خلاقيت,تفكر واگرا...واموزش فلسفه براي كودكان)  

 

 دو زبانه(اموزش محاورات روزمره توسط همه پرسنل مدرسه,اموزش تخصصي زبان توسط معلمين مجرب,اموزش علوم و رياضي به زبان انگليسي)

 

   هوشمند (تربيت دانش اموز هوشمند,استفاده از ابزار الكترونيكي)                                  

  bilingual-smart-no homework          

 

 

 

 

لينك دانلود نگاه پيشرو

 

لينك دانلود برنامه هفتگي

 

 

لينك دانلود برنامه كلاس ها و كارگاه هاي گروه مشاوره