دارنده گواهينامه ISO 9001 در كيفيت آموزش از انگلستان

         Holding certificate of ISO 9001 in education quality from England  

                                                         

 

كيف در مدرسه(مشاركت فعال دانش اموزان در يادگيري و حصول مهارت انجام كار,استقلال كامل درسي,مسئوليت پذيري,خلاقيت,تفكر واگرا...واموزش فلسفه براي كودكان)  

 

 دو زبانه(اموزش محاورات روزمره توسط همه پرسنل مدرسه,اموزش تخصصي زبان توسط معلمين مجرب,اموزش علوم و رياضي به زبان انگليسي)

 

   هوشمند (تربيت دانش اموز هوشمند,استفاده از ابزار الكترونيكي)                                  

 

 bilingual-smart-no homework                            

 

 

 

 

لينك دانلود نگاه پيشرو

 

لينك دانلود برنامه هفتگي